I fokus

Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

2020-09-29

Precis som första kvartalet präglas det andra kvartalet av den pågående Covid-19 pandemin. Under första kvartalet syntes effekterna främst på arbetsmarknaden men drabbar under andra kvartalet närin...

Så marknadsför vi Stockholmsregionen i världen

2020-09-10

Som medlem i Stockholm Business Alliance ingår man under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia, vars vision är att vara känd som en av de mest kreativa platserna i världen.

Varför är det viktigt med datacenter i vår region?

2020-09-07

Fördelarna med att attrahera datacenter till regionen handlar om att stärka den digitala infrastrukturen och vår konkurrenskraft, att digitala tjänster fortsätter att utvecklas och samtidigt minska vå

Stockholmskonjunkturen förhållandevis stark

2020-01-15

Trots att Sveriges ekonomi successivt växlar ner tempot visar konjunkturrapporten som publiceras idag att konjunkturen i Stockholms län och stad är förhållandevis stark under förra årets tredje kvarta