I fokus

Allt fler företagare nöjda med regionens service

2019-04-10

Varje år mäts stadens kommunala service till företagare. Årets resultat visar att Stockholms stads företagsservice blir allt bättre och staden når ett högre betyg än riksgenomsnittet.

Mestadels god konjunktur i Stockholm 2018 kv4

2019-03-20

Konjunkturrapporten visar att Stockholmskonjunkturen för fjärde kvartalet 2018 var förhållandevis stark men mattades totalt sett av något jämfört med motsvarande kvartal 2017.

SBA-konferens: Myndighetsutövning (NKI)

2019-03-04

Den 11-12 april 2019 arrangerar Stockholm Business Alliance, SBA, sin årliga konferens inom myndighetsutövning där fokus är erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och utveckling.

Fortsatt god konjunktur i Stockholm kv4 2017

2018-04-03

Stockholmskonjunkturen är fortsatt god med stark tillväxt i lönesumma, fler sysselsatta och stabil befolkningstillväxt, visar konjunkturrapporten för fjärde kvartalet 2017.