I fokus

SBA-konferens: Myndighetsutövning (NKI)

2019-03-04

Den 11-12 april 2019 arrangerar Stockholm Business Alliance, SBA, sin årliga konferens inom myndighetsutövning där fokus är erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och utveckling.

Fortsatt god konjunktur i Stockholm kv4 2017

2018-04-03

Stockholmskonjunkturen är fortsatt god med stark tillväxt i lönesumma, fler sysselsatta och stabil befolkningstillväxt, visar konjunkturrapporten för fjärde kvartalet 2017.