Konjunkturrapporter 2021

Konjunkturen i Örebro 2021

Stockholm Business Alliance följer konjunkturutvecklingen i vår samarbetsregion. Varje kvartal publicerar vi konjunkturrapporter som följer utvecklingen inom ekonomisk tillväxt, företagande, arbetsmarknad, befolkning, bostäder och kommersiella övernattningar.

Förutom att följa hela regionen i en gemensam rapport, görs separata rapporter för de olika länen. Här finns rapporter om konjunkturen i Örebro år 2021: