Konjunkturrapporter

Konjunkturen i Örebro 2024

Varje kvartal publiceras konjunkturrapporter som följer utvecklingen inom ekonomisk tillväxt, företagande, arbetsmarknad, befolkning, bostäder och kommersiella övernattningar.

Förutom att följa hela regionen i en gemensam konjunkturrapport, görs separata rapporter för länen. Här samlar vi rapporterna om konjunkturläget i Örebro 2024: