Konjunkturrapporter 2020

Konjunkturen i SBA-regionen 2020

Stockholm Business Alliance följer konjunkturutvecklingen i vår samarbetsregion. Varje kvartal publicerar vi konjunkturrapporter som följer utvecklingen inom ekonomisk tillväxt, företagande, arbetsmarknad, befolkning, bostäder och kommersiella övernattningar.

Här finns de gemensamma rapporterna för hela SBA-regionen år 2020: