Konjunkturrapporter 2021

Konjunkturen i Uppsala 2021

Stockholm Business Alliance följer konjunkturutvecklingen i vår samarbetsregion.

Varje kvartal publiceras konjunkturrapporter som följer utvecklingen inom ekonomisk tillväxt, företagande, arbetsmarknad, befolkning, bostäder och kommersiella övernattningar.

Förutom att följa hela regionen i en gemensam rapport, görs separata rapporter för de olika länen. Här finns rapporter om konjunkturen i Uppsala år 2021: