Investeringar och etableringar 2021

SBA-seminarium inom investeringsfrämjande och talangattraktion

Den 17 november 2021 arrangerade Stockholm Business Alliance, SBA, ett digital seminarium för SBA:s partnerkommuner med fokus dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Hur ser investeringsfrämjande och talangattraktion inom Stockholmsregionen ut? Den 17 november 2021 arrangerade Stockholm Business Alliance, SBA, ett digital seminarium för SBA:s partnerkommuner med fokus dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.