Investeringar och etableringar 2021

SBA-seminarium inom investeringsfrämjande och talangattraktion

Den 17 november 2021 arrangerade Stockholm Business Alliance, SBA, ett digital seminarium för SBA:s partnerkommuner där fokus var dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. På agendan arbetet med investeringsfrämjande och talangattraktion inom Stockholmsregionen.