Om SBA

SBA Verksamhetsplan 2023

En man och kvinna står och samtalar

Årets verksamhetsplan är påverkad av osäkerheten i världen med ekonomiska bakslag och krig i Europa. Arbetet med att attrahera utländska investeringar är en viktig del av samarbetet och vi räknar med att intresset hos investerarna blir generellt något lägre. Dock går vissa branscher fortfarande riktigt bra t ex Advanced Manufacturing. Arbetet med NKI inom SBA-regionen går mycket bra och i nuläget är nivån så god att den snarare ska behållas för att höjas. Däremot är nivåerna för NUI (nöjd-upphandlingsindex) fortfarande förhållandevis låga (63). Den internationella marknadsföringen fokuseras under året på Stockholm som the Home of Impact.

Foto: Anna Hugosson / mediabank.visitstockholm.com