Konjunkturrapporter 29 sep 2021

Återhämtning för konjunkturen påbörjad

Under årets andra kvartal ser vi att regionen som helhet bjuder på en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande.

Konjunkturen i SBA-regionen 2021 – Kvartal 2

Samtliga konjunktursrapporter

Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser. Under årets andra kvartal ser vi en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande.

Positiva signaler syns även på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet. Antalet sysselsatta invånare ökar med 29 000 personer i regionen och antalet arbetslösa minskar med drygt 7 800 personer.

Lönesumman i privat sektor ökar med 7,5 procent under andra kvartalet. En liknande utveckling syns i relation till den totala lönesumman i sin helhet som ökar med 7 procent samt i relation till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften i samhället vilket kommer att gynna konsumtionen och näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Därtill kan årets andra kvartal rapportera betydligt färre företagskonkurser jämfört med samma period förra året och fler nystartade företag. 

Under det andra kvartalet sker det en positiv vändning på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta ökar med 0,3 procent och antalet lediga jobb ökar med drygt 60 procent. Samtidigt minskar antalet varslade personer med 84 procent och arbetslösheten med 0,2 procentenheter. 

Antalet invånare ökar med 0,6 procent eller 29 000 personer i Stockholmsregionen, vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Turismen återhämtar sig under det andra kvartalet från de låga nivåerna samma period förra året och ökar nu med 73 procent.