Konjunkturrapporter Omvärldsbevakning 5 jul 2022

Återhämtningen i SBA-regionen fortsätter – men läget i världsekonomin oroar

Återhämtningen sedan Corona-pandemin har under det första kvartalet 2022 varit stark. Ett orosmoment är däremot hur inflationen och stigande räntor kommer att påverka konjunkturen framgent.

Tydligast tecken på återhämtningen syns på arbetsmarknaden där arbetslösheten sjunker och sysselsättningen fortsätter att stiga. Antalet sysselsatta ökar med 52 400 personer i regionen och antalet arbetslösa minskar med 38 712 personer. Dessutom stiger lönesumman samtidigt som nyföretagandet är oförändrat.

Konjunkturrapporter per län 2022 – Kvartal 1

Lönesumman i privat sektor ökar med 8,3 procent under första kvartalet. En liknande utveckling syns i relation till den totala lönesumman i sin helhet som ökar med 6,2 procent samt i relation till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften i samhället vilket kommer att gynna konsumtionen och näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Årets första kvartal rapporterar ett oförändrat nyföretagande medan företagskonkurserna fortsätter att minska.

Under det första kvartalet fortsätter arbetslösheten att minska samtidigt som sysselsättningen ökar. Antalet sysselsatta ökar med 2,3 procent eller 52 400 personer samtidigt som arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. Varslen minskar med 43 procent från sina höga nivåer under Covid-19 pandemin och antalet lediga jobb fortsätter att öka.

Antalet invånare ökar med 0,9 procent eller 41 300 personer i Stockholmsregionen, vilket är något högre än utvecklingen för övriga landet. Besöksnäringen fortsätter också sin återhämtning och antalet kommersiella övernattningar ökar nu med
67 procent.

Vid frågor om konjunkturrapporten kontakta:
Viktor Gustafsson
Projektledare Omvärldsanalys och Business Intelligence
Invest Stockholm
E-post: viktor.gustafsson@stockholm.se
Telefon: +46 (0)76 122 80 67