Konjunkturrapporter 11 okt 2022

Ekonomin står sig stark under andra kvartalet trots global inbromsning

Trots oro i världsekonomin med prisökningar och höjda räntor går ekonomin i SBA-regionen starkt. Tydligast är detta på arbetsmarknaden där arbetslösheten sjunker och sysselsättningen fortsätter att stiga. Flera bedömare tror dock på en tuff höst med en inbromsning i ekonomin.

Konjunkturen per län kvartal 2

Företagskonkurserna i SBA-regionen sjunker något med en procentenhet och är på en lägre nivå än innan pandemiåret 2020. Samtidigt minskar nyföretagandet minskar något i SBA-regionen som helhet. Även om nyföretagandet minskar under kvartalet skapas det nio nya företag per företagskonkurs.

Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt positivt i SBA-regionen. Under det andra kvartalet fortsätter arbetslösheten att minska samtidigt som sysselsättningen ökar. Antalet sysselsatta ökar med 67 800 personer i SBA-regionen och arbetslösheten minskar med 1 procentenhet, ca. 34 000 personer, jämfört med samma kvartal 2021. Varslen minskar med 14 procent och antalet lediga jobb fortsätter att öka. Antalet invånare ökar med 0,9 procent eller 41 100 personer i Stockholmsregionen, vilket är något högre än utvecklingen för övriga landet.

Foto: Anna Hugosson, mediabank/visitstockholm.com