Investeringar och etableringar 1 mar 2021

Förbättrad livskvalitet för människor med neurodegenerativa sjukdomar

Utvecklingen av ny teknik inom health tech representerar en enorm marknad som utökas ytterligare i takt med att fler vetenskapliga genombrott realiseras.

Människor lever globalt sett allt längre med bättre hälsa senare i livet, vilket givetvis ses som en framgång, men det lyfter också en samhällelig utmaning om hur vi ska förse en allt mer åldrande befolkning med stöd för att alla ska kunna leva ett värdigt liv.

Utvecklingen av ny teknik inom detta område representerar en enorm
marknad som utökas ytterligare i takt med att fler vetenskapliga genombrott realiseras.

Stockholmsregionen är väldigt framgångsrik inom health tech tack vare en världsledande forskningsbas, en mångsidig talangpool och en lättillgänglig testmiljö.

Läs mer i den nya rapporten från Invest Stockholm:

Förbättrad livskvalitet för människor med neurodegenerativa sjukdomar