Om SBA Omvärldsbevakning 2 jun 2021

Framtidens näringsliv i Stockholmsregionen

Styrgruppen inom Stockholm Business Alliance beslutade i början av 2021 att ta fram en framtidsanalys gällande näringslivets utveckling. Konsultföretaget Sweco har nu sammanställt en rapport med syfte att stärka medlemskommunerna vad gäller strategisk inriktning inom näringslivsutveckling.

Analysen beskriver hur näringslivet kommer att förändras under 2020-talet med utblick mot 2030. Utgångspunkten är fyra megatrender – klimatförändringar, globalisering, urbanisering och digitalisering – och deras omstöpande kraft.

Analysen innehåller även en fördjupning av sju regionala nyckelbranschers tillväxtutsikter samt en beskrivning av hur fyra europeiska storstadsregioner hanterat coronakrisen ur ett näringslivsperspektiv.

Rapporten avslutas med ett antal övergripande slutsatser i scenarieform. Analysen baseras på historisk bransch- och arbetsmarknadsdata, 2019 års långtidsutredning, demografiska prognoser, en omfattande granskning av forskning och utredningar samt en intervjustudie.

Den totala rapporten på 100 sidor kan fås genom mail till elisabeth.sjogren@stockholm.se