Näringslivsservice (NKI/NUI) 10 mar 2022

Kom igång med NKI och NUI

SBA genomför regelbundna kundundersökningar inom myndighetsutövning genom Nöjd Kund Index (NKI) samt inom upphandling genom Nöjd Upphandling Index (NUI). Undersökningarna genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Är du intresserad av att arbeta med kundundersökningar inom dessa områden? Här finns information och dokument som hjälper dig att komma igång. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver stöd i ditt uppstartsarbete.

Kontaktuppgifter

Kom igång

Observera att SBA:s instruktioner och upphandlingsmall skiljer sig något från SKR:s, då det är obligatoriskt att mäta upphandling och samtliga sex myndighetsområden för SBA:s partnerkommuner sedan 2021.

Nöjd Kund Index (NKI):

Nöjd Upphandling Index (NUI):

Obligatoriskt för SBA-kommuner från och med 2021.