Konjunkturrapporter 20 jan 2021

Konjunkturnedgången fortsätter ännu i spåren av Covid-19

Precis som årets tidigare kvartal präglas det tredje kvartalet 2020 av den pågående Covid-19 pandemin. Stockholmsregionen har generellt drabbats hårdare än riket. Till skillnad från tidigare ökar nu företagandet i regionen med fler nystartade företag och färre konkurser. På arbetsmarknaden går dock samtliga indikatorer åt fel håll i Stockholmsregionen med färre sysselsatta och lediga jobb, fler varslade personer och högre arbetslöshet.

Samtliga konjunkturrapporter

Lönesumman i privat sektor minskade för andra kvartalet i rad i Stockholmsregionen, vilket även gäller för lönesumma per invånare. Lönesumman minskar inom både tillverknings- som tjänstesektorn medan övrigt, där bl a byggbranschen ingår, växer. Under tredje kvartalet stärktes företagandet i regionen med fler nya företag och färre konkurser. Pandemin har dock slagit hårt mot vissa branscher. Konkurserna bland resebyråerna ökade exempelvis med 67 procent under perioden.

Arbetsmarknaden försvagades ytterligare under tredje kvartalet. Antalet sysselsatta invånare minskar med 2,3 procent i regionen, vilket motsvarar 54 900 personer. Vidare minskar antalet lediga jobb med 32 procent samtidigt som antalet varslade personer ökar med 75 procent. Arbetslösheten ökar med 1,8 %-enheter i regionen till 6,4 procent.

Antalet invånare ökar med 0,7 procent eller 30 000 personer, vilket är en starkare utveckling än Sverige i stort. Regionen överstiger nu för första gången 4,7 miljoner invånare, vilket motsvarar nästan halva Sveriges befolkning.