Investeringar och etableringar 1 okt 2020

Multinationella företag etablerar i stor utsträckning sina huvudkontor i Stockholmsregionen

Stockholmsregionen är placerad i Europatoppen när det gäller platser där multinationella företag väljer att placera sina huvudkontor. Med 22 huvudkontor har Stockholmsregionen flest etableringar i Norden och ligger på tredje plats i Europa tillsammans med Amsterdam, efter London och Paris.

Detta enligt den nya rapporten ”Det globala Stockholm – en kartläggning av multinationella företag med huvudkontor i Norden och Stockholmsregionen” som tagits fram av Region Stockholm i samarbete med Invest Stockholm, baserad på statistik från Forbes Global 2000, en årlig sammanställning över världens 2000 största företag.

Stockholmsregionens höga placering är en styrka eftersom studier visar att huvudkontor spelar en nyckelroll i regional ekonomisk utveckling. Huvudkontor i globala företag har ofta liknande behov och vill etablera sig nära varandra. Ju högre regional andel av nordiska och europeiska huvudkontor, desto större sannolikhet att nya etableringar sker i regionen. En viktig faktor för beslutet att etablera sig anses vara konnektiviteten  – det samlade flödet av människor, tjänster och kunskap mellan regionen och omvärlden.

För Invest Stockholms arbete med att attrahera internationella företag till Stockholmsregionen är rapporten ett viktigt verktyg då den stärker vårt erbjudande. 

Här finns länkar till:

Foto: Region Stockholm (sll.se)