Konjunkturrapporter 8 jul 2021

Positiva signaler men fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser på konjunkturen. Konjunkturrapporten för det första kvartalet 2021 bjuder dock på en rad positiva signaler.

Konjunkturen i SBA-regionen 2021 – Kvartal 1

Samtliga konjunktursrapporter

Under årets första kvartal ser vi att regionen som helhet bjuder på en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande. Å andra sidan ser det fortsatt mörkt ut vad gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta invånare minskar med 62 000 personer i regionen och antalet arbetslösa har ökat. Särskilt oroande är att de långtidsarbetslösa har ökat med drygt 16 procent jämfört med förra året. Däremot finns det indikationer på att arbetslösheten har börjat plana ut.

Lönesumman i privat sektor ökar för första gången på ett år och stiger även totalt sett och i förhållande till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften vilket kommer att gynna näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Därtill kan årets första kvartal rapportera färre företagskonkurser och fler nystartade företag. Konkurserna inom Hotell- och restauranger har stigit jämfört med förra året. Flest konkurser återfinns inom byggindustrin och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap & teknik.

Arbetsmarknaden försvagades ytterligare under årets första kvartal. Antalet sysselsatta minskar med 2,6 procent i regionen, vilket motsvarar 62 000 personer. Vidare minskar antalet lediga jobb med 18 procent och arbetslösheten stiger med 1,1 procentenheter till 6,1 procent. Däremot minskar antalet varslade personer med 82 procent jämfört med förra årets rekordnivåer.

Antalet invånare ökar med 0,5 procent eller 22 000 personer, vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Turismen drabbas fortsatt hårt och de kommersiella övernattningarna minskar med 39 procent jämfört med förra året.