18 jan 2023

Relativ starkt kvartal för SBA-regionen trots orolig omvärld

Trots oro i världsekonomin med prisökningar och höjda räntor går ekonomin i SBA-regionen fortsatt relativt starkt. Tydligast är detta på arbetsmarknaden där sysselsättningen fortsätter att stiga. På den negativa sidan ökar varslen, även om det är från en låg nivå.

Konjunkturen per län kvartal 3


Företagskonkurserna sjunker något under tredje kvartalet, med två procent, och är på en lägre nivå än pandemiåret 2020. Samtidigt minskar nyföretagandet med 8 procent i SBA-regionen som helhet. På grund av den snabba utvecklingen i ekonomin finns även en snabbanalys av konkursstatistiken för helåret 2022 i denna rapport. Här är tendensen tydlig, konkurserna ökar kraftigt under slutet av 2022, särskilt under Q4, för SBA-regionen som helhet och i flera län. Se sid. 6-10 i rapporten för vidare läsning.

Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt positivt i SBA-regionen. Under det tredje kvartalet fortsätter sysselsättningen att stiga med 1 procent samtidigt som antalet lediga jobb ökar med 48 procent jämfört med samma period 2021. Arbetslösheten minskar också med 0,9 procentenheter i årstakt. På den negativa sidan ökar varslen med 48% under kvartalet, förvisso från en låg nivå. Antalet invånare ökar med 0,8 procent i SBA-regionen, vilket är något högre än utvecklingen för övriga landet. Antalet påbörjade bostäder minskar däremot med 5 procent under kvartalet och flera rapporter från byggbranschen tyder på att den siffran kommer sjukna än mer framöver.

Foto: Henrik Trygg, mediabank/visitstockholm.com