Näringslivsservice (NKI/NUI) 21 apr 2022

Så rankas SBA-kommunerna i årets företagsklimatsundersökning

Det är sjätte året i rad som kommunerna inom SBA samlat erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga företagsklimatsundersökningen (Nöjd Kund Index, NKI) som mäter faktiska myndighetsärenden.

Sedan SBA började genomföra NKI-undersökningen har företagen blivit alltmer nöjda. Betyget har ökat från knappt godkänt (NKI 63) till stabilt högt betyg (NKI 74). Andelen kommuner som erhållet höga eller mycket höga betyg ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg minskat inom samtliga undersökta myndighetsområden.

”Företagens vanligaste kontakt med kommunen är oftast inom tillsyn och tillstånd. Det är därför glädjande att vår Företagsklimatundersökning, som fokuserar på faktiska ärenden inom just dessa områden, fortsätter visa att företagen är mer än nöjda med den kommunala myndighetsutövningen i Stockholmsregionen. Stockholm Business Alliance 53 partnerkommuner får tillsammans ett högt betyg – Nöjd Kund Index, NKI 74 (av 100) – från företagen, vilket är samma höga betyg som för 2020-års ärenden. Vi ser att det finns förbättringsområden, men vi tar med oss det goda resultatet in i vårt gemensamma utvecklingsarbete. Förutom myndighetsutövning är kommunen också en stor inköpare. År 2018 utvecklade vi en motsvarande kundundersökning inom upphandling – Nöjd Upphandlings Index, NUI – som nu är obligatorisk för SBAs partnerkommuner och som nu sprids i landet. Här får SBA samma betyg som vi hade när vi startade kundundersökningen inom myndighetsutövningen 2007 – NUI 63. Nu ska vi tillsammans stärka företagsklimatet genom att också utveckla våra processer inom upphandling”, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.

Foto: Fond & Fond /mediabank.visitstockholm.com