Näringslivsservice (NKI/NUI) 9 apr 2021

SBA-konferens om myndighetsutövning, upphandling och etableringsservice

Du som arbetar med tillsyn, tillstånd eller upphandling är en nyckelperson för att stärka det lokala företagsklimatet. Stockholm Business Alliance bjuder in till en kostnadsfri konferens, där dina erfarenheter och kunskaper om hur vi kan förbättra myndighetsutövning samt offentliga inköp står i fokus.

ANMÄL DIG HÄR

22 APRIL 13.00 – 16.00

Programmet kommer bland annat att innehålla:

 • Vad kan kommunerna göra för att stärka företagsklimatet?
  – Inspel från Svenskt Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd samt Tillväxtverket
 • Så skapas hållbar framgång genom kunddriven kvalitetsutveckling
  – Mats Deleryd, VD på SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
 • Vikten av tvärsektoriell samverkan för att lyckas med företagsetableringar
  – Erfarenheter från kommuner
 • Breakouts inom respektive myndighetsområde med sakkunniga processledare och externa organisationer
  – Brandskydd; Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB
  – Bygglov; Boverket och SKR
  – Livsmedelskontroll; SKR och dialog förs med sektorsmyndighet
  – Markupplåtelse; SKR
  – Miljö- och hälsoskydd; Naturvårdsverket
  – Serveringstillstånd; Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen
  – Upphandling; Upphandlingsmyndigheten
  – Etableringsservice/offertberedskap

Se hela programmet

Denna uppskattade SBA-konferens inom myndighetsutövning har tidigare arrangerats fysiskt som en lunch till lunch-konferens. I år blir det istället en digital konferens den 22 april kl 13.00-16.00.

Observera att Upphandling är ett nytt område som får ett eget spår på konferensen genom den nya och obligatoriska undersökningen: Nöjd Upphandlings Index, NUI.

Konferensen är kostnadsfri och arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner. Välkommen med din anmälan.

ANMÄL DIG HÄR