Investeringar och etableringar 26 mar 2021

Ta del av SBAs checklista vid hotelletablering

Ta del av SBAs sammanställda checklista som kan användas för att ta reda på om det finns en marknad för ett nytt hotell i din kommun. Dokumentet är tänkt som ett stöd och ett praktiskt verktyg att använda innan du går vidare och gör en riktig kommunanalys med hjälp av konsult: