Konjunkturrapporter 10 jan 2022

Tydlig återhämtning för konjunkturen

Allra tydligast är detta på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet.

Samtliga konjunktursrapporter

Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser. Återhämtningen fortsätter däremot starkt under årets tredje kvartal som bjuder på en rad positiva signaler. Allra tydligast är detta på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet.

Antalet sysselsatta invånare ökar med 49 300 personer i regionen och antalet arbetslösa minskar med ungefär lika många personer. Dessutom stiger lönesumman samtidigt som nyföretagandet ökar.

Lönesumman i privat sektor ökar med 8,3 procent under tredje kvartalet. En liknande utveckling syns i relation till den totala lönesumman i sin helhet som ökar med 7,5 procent samt i relation till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften i samhället vilket kommer att gynna konsumtionen och näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Därtill kan årets tredje kvartal rapportera ett ökat nyföretagande men också att företagskonkurserna ökar med 6 procent.

Under det tredje kvartalet sker det en positiv vändning på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta ökar med 2,1 procent och antalet lediga jobb ökar med närmare 90 procent. Samtidigt minskar antalet varslade personer med drygt 60 procent och arbetslösheten med 0,9 procentenheter.

Antalet invånare ökar med 0,7 procent eller 31 000 personer i Stockholmsregionen, vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Turismen återhämtar sig under det tredje kvartalet från de låga nivåerna samma period förra året och ökar nu med 46 procent.