Konjunkturrapporter 2022

Konjunkturen i Gävleborg 2022

Stockholm Business Alliance följer konjunkturutvecklingen i samarbetsregionens 54 kommuner i åtta län.

Varje kvartal publicerar vi konjunkturrapporter som följer utvecklingen inom ekonomisk tillväxt, företagande, arbetsmarknad, befolkning, bostäder och kommersiella övernattningar.

Förutom att följa hela regionen i en gemensam konjunkturrapport, görs separata rapporter för länen. Här samlar vi rapporterna om konjunkturläget i Gävleborg 2022:

Vid frågor om konjunkturrapporten kontakta:
Viktor Gustafsson
Projektledare Omvärldsanalys och Business Intelligence
Invest Stockholm
E-post: viktor.gustafsson@stockholm.se
Telefon: +46 (0)76 122 80 67