SBA Verksamhetsplan 2022

Stockholm Business Alliance (SBA) samarbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för ökad konkurrens och ekonomisk tillväxt. Partnerskapet består av 53 medlemskommuner i åtta län.

Invest Stockholm (ett dotterbolag till Stockholm Business Region) driver och samordnar Stockholm Business Alliance (SBA)-samarbetet. Vi arbetar för att stärka Stockholmsregionens internationella position som attraktiv plats för investeringar och talanger. Uppdraget innefattar verksamhetsområdena näringslivsservice, investeringsfrämjande verksamhet och internationell marknadsföring.

En man och kvinna står och samtalar