Konjunkturrapporter Omvärldsbevakning 9 maj 2022

Konjunkturläget inom Stockholm Business Alliance

Rapporten i korthet 2022

Ekonomiskt präglades 2021 av återhämtning efter pandemin som drabbade världen med full kraft året innan. Glädjande nog är flera ekonomiska indikatorer nu tillbaka på samma nivåer eller högre som före pandemin, även om läget varierar något mellan olika delar av SBA-regionen.

Inledningen av 2022 har präglats av ett mycket oroligt omvärldsläge. Frågan är inte om SBA-regionen kommer att påverkas, utan snarare hur mycket och på vilket sätt. Framöver blir inflationstakten, riksbankens räntebesked och hushållens köpkraft viktiga att hålla ögonen på för att förstå vart ekonomin är på väg.

Läs rapporten i sin helhet här.

Om konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten utkommer fyra gånger per år och sammanfattar konjunkturläget och utvecklingen i respektive kommun och för SBA-regionen som helhet.

Just nu ser vi över konjunkturrapportens utformning och innehåll för att bli ett ännu vassare verktyg för kommunerna i sitt arbete. Hör gärna av dig om du har feedback, frågor eller funderingar till Viktor Gustafsson, projektledare Omvärldsanalys och Business Intelligence, viktor.gustafsson@stockholm.se

Foto: Fond & Fond /mediabank.visitstockholm.com