Internationell marknadsföring 9 sep 2020

Så marknadsför vi Stockholmsregionen i världen

Som medlem i Stockholm Business Alliance ingår man under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia, vars vision är att vara känd som en av de mest kreativa platserna i världen. 

Internationell marknadsföring utgör en viktig del av SBA-samarbetet. Det är genom att öka kännedomen om Stockholmsregionen, våra styrkor och värderingar, som vi lyckas attrahera internationella företag och talanger att flytta hit. 

Läs rapporten om hur vi arbetar med internationell marknadsföring: