Nyheter

Filtrera på kategori

Visar 35 resultat

Investeringar och etableringar 2 mar 2021

Erfarenheter från fyra investeringsprocesser

Tillväxtanalys har studerat processerna för fyra stora kunskapsintensiva investeringar och samlat erfarenheter och åsikter om attraktion, aktörer och främjandesystem. I denna rapport lyfts ett lyckat case där Invest Stockholm arbetat med life science-företaget Valneva.

Läs mer om Erfarenheter från fyra investeringsprocesser
Investeringar och etableringar 1 mar 2021

Förbättrad livskvalitet för människor med neurodegenerativa sjukdomar

Människor lever globalt sett allt längre med bättre hälsa senare i livet, vilket givetvis ses som en framgång, men det lyfter också en samhällelig utmaning om hur vi ska förse en allt mer åldrande befolkning med stöd för att alla ska kunna leva ett värdigt liv. Utvecklingen av ny teknik inom detta område representerar en enormmarknad som utökas ytterligare i takt med att fler vetenskapliga genombrott realiseras. Stockholmsregionen är väldigt framgångsrik inom health tech tack vare en världsledande forskningsbas, en mångsidig talangpool och en lättillgänglig testmiljö. Läs mer i den nya rapporten från Invest Stockholm: Förbättrad livskvalitet för människor med neurodegenerativa sjukdomar

Läs mer om Förbättrad livskvalitet för människor med neurodegenerativa sjukdomar
Internationell marknadsföring 26 jan 2021

Ny film utforskar hemligheten bakom Stockholms kreativitet

I det dokumenära filmprojektet ”The Secret Formula of Stockholm” söker vi efter hemligheten bakom stadens kreativitet genom intervjuer med tre internationella talanger, bosatta i Stockholm: Iolanda Leite, som flyttade från Lissabon till Stockholm med sin familj 2016 för att arbeta som lektor och utveckla sociala robotar vid institutionen för robotik, perception och lärande på KTH; Rorey Jones, som bytte Atlanta för Stockholm för 9 år sedan för en karriär på Spotify och blev djupt förälskad i staden. Han bor nu här med sin hund Knut och kombinerar ett livligt stadsliv med naturen; samt  Kamohelo Khoaripe, som lämnade sin hemstad Johannesburg för Stockholm för fem år sedan för att arbeta med musik. Han är nu frontman i Off The Meds, en experimentell elektronisk DJ / Rap-kvartett. Resultatet är en film som berättar genuina historier från internationell inflyttad talang i staden samtidigt som den porträtterar en vardag i en av världens mest kreativa, innovativa och inspirerande städer. - Internationella talanger berättar sin historia om Stockholm. De beskriver hur våra värderingar tillsammans med en öppen atmosfär och ett jämlikt samhälle, gör det möjligt för dem att vara kreativa. Det är något för Stockholm att verkligen värna och utveckla, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad. Att porträttera Stockholm genom ”locals” är karaktäristiskt för Visit Stockholms och Invest Stockholms kommunikation. Den nylanserade siten www.visitstockholm.com låter besökaren upptäcka staden genom guider skapade av Stockholmarna själva. Om filmen ”Secret formula of Stockholm” är framtagen av Visit Stockholm och Invest Stockholm och producerad av Garbergs Reklambyrå och Tarot Pictures. Regissör är Gustav Bondeson, Tarot Pictures.

Läs mer om Ny film utforskar hemligheten bakom Stockholms kreativitet
Konjunkturrapporter 20 jan 2021

Konjunkturnedgången fortsätter ännu i spåren av Covid-19

Precis som årets tidigare kvartal präglas det tredje kvartalet 2020 av den pågående Covid-19 pandemin. Stockholmsregionen har generellt drabbats hårdare än riket. Till skillnad från tidigare ökar nu företagandet i regionen med fler nystartade företag och färre konkurser. På arbetsmarknaden går dock samtliga indikatorer åt fel håll i Stockholmsregionen med färre sysselsatta och lediga jobb, fler varslade personer och högre arbetslöshet. Konjunkturen i SBA-regionen 2020 - Kvartal 3Ladda ner Samtliga konjunkturrapporter Lönesumman i privat sektor minskade för andra kvartalet i rad i Stockholmsregionen, vilket även gäller för lönesumma per invånare. Lönesumman minskar inom både tillverknings- som tjänstesektorn medan övrigt, där bl a byggbranschen ingår, växer. Under tredje kvartalet stärktes företagandet i regionen med fler nya företag och färre konkurser. Pandemin har dock slagit hårt mot vissa branscher. Konkurserna bland resebyråerna ökade exempelvis med 67 procent under perioden. Arbetsmarknaden försvagades ytterligare under tredje kvartalet. Antalet sysselsatta invånare minskar med 2,3 procent i regionen, vilket motsvarar 54 900 personer. Vidare minskar antalet lediga jobb med 32 procent samtidigt som antalet varslade personer ökar med 75 procent. Arbetslösheten ökar med 1,8 %-enheter i regionen till 6,4 procent. Antalet invånare ökar med 0,7 procent eller 30 000 personer, vilket är en starkare utveckling än Sverige i stort. Regionen överstiger nu för första gången 4,7 miljoner invånare, vilket motsvarar nästan halva Sveriges befolkning.

Läs mer om Konjunkturnedgången fortsätter ännu i spåren av Covid-19
Om SBA 26 okt 2020

Framtida arbetssätt inom Stockholm Business Alliance

Från och med 2021 går Stockholm Business Alliance in i en ny avtalsperiod och inför denna avser vi att utveckla arbetssätt och organisation vad gäller SBA-samarbetet. Med hjälp av konsultbolaget Startpoint Advisory har vi arbetat fram en rapport i syfte att använda som underlag i det utvecklingsarbetet. Rapporten grundar sig i följande två frågeställningar: Hur ska en medlemskommun vara rustad och agera för att kunna delta aktivt i SBA:s verksamhetsområden vad gäller NKI-arbete, investeringsfrämjande arbete med paketering och införsä̈ljning?På vilket sätt bör Invest Stockholm vara riggat med organisation och arbetssätt för att kunna uppnå bästa resultat inom SBA-arbetet? Sammanfattande slutsatser Rapporten visar att förutsättningarna finns för att även framöver kunna driva ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA). Mycket av det arbete som pågår idag bedöms som bra och skapar ett värde för medlemskommunerna. För att ytterligare utveckla och stärka SBA- samarbetet bör SBA se över möjligheten att initiera och genomföra en medlemsdriven strategiprocess under kommande avtalsperiod, med syfte att skapa samsyn kring SBA:s vision, mål och verksamhet. Vidare visar den här rapporten att de inriktningar som SBA har idag är mycket relevanta men att det finns behov av delvis nya sätt att driva utveckling där ansvar, roller och organisation justeras och förtydligas. Sist men inte minst menar rapporten att dialogen mellan medlemskommunerna och Invest Stockholm behöver systematiseras och förstärkas, och att fler behöver involveras i arbetet för att på så vis kunna säkerställa ett gemensamt ansvar för Stockholms-regionens utveckling.

Läs mer om Framtida arbetssätt inom Stockholm Business Alliance